Giá vàng hôm nay (13-5): Giá vàng rơi vào “vùng nguy hiểm”

mới đặt mua sản phẩm