ykwbmLR2hsniA5FtGruzENyLiKSblCKQ_cYNlTrD7E_atDVv8pOtEQhFk7WD5V2nyoBpdvw23AscRFlgnqCHOoLMxn8p-7wQofTaUUn-W55sLjW0KMengAGIxan84fMrXBfRyf4n

ng Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Kim Anh Phát

Địa chỉ: Số 86, Tổ 5, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601543294

ĐT: 0374.684.127

Giấy phép kinh doanh: 4601543294